Danh mục sản phẩm
Điều hòa không khí giá rẻ      Bảng giá lắp đặt

Bảng giá lắp đặt

31/12/2015

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG
(Công suất 9.000btu – 24.000btu)

STT VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Ống đồng, bảo ôn
1,1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Mét       150.000                                 –
1,2 Công suất 18.000BTU-24.000BTU Mét       180.000                                 –
2 Giá đỡ cục nóng                                 –
2,1 Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU Cái         90.000                                 –
2,2 Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-24.000BTU Cái       120.000                                 –
3 Chi phí nhân công lắp máy                                 –
3,1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ       200.000                                 –
3,2 Công suất 18.000BTU Bộ       250.000                                 –
3,3 Công suất 24.000BTU Bộ       300.000                                 –
4 Dây điện 2×1.5mm Trần Phú Mét         15.000                                 –
5 Dây điện 2×2.5mm Trần Phú Mét         20.000                                 –
6 Dây điện 2×4 mmTrần Phú Mét         35.000                                 –
7 Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm Mét         60.000                                 –
8 Ống thoát nước mềm Mét         10.000                                 –
9 Ống thoát nước cứng PVC Mét         15.000                                 –
10 Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn Mét         50.000                                 –
11 Hút chân không làm sạch đường ống Cái         100.000                                 –
12 Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước Mét         50.000                                 –
13 Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) Bộ         50.000                                 –
14 Chi phí thang dây Bộ            300.000                                 –
15 Chi phí nhân công tháo máy ( Bảo Dưỡng ) Bộ       150.000                                 –
TỔNG                                 –
Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 6,1mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19
– Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.
Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02(hai) bản, mỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như  nhau.