Danh mục sản phẩm

557x385-banner-web-SAMSUNG-TET

Điều hòa không khí giá rẻ      Điều hòa Funiki      Điều hòa treo tường Funiki

Điều hòa treo tường Funiki

dieu hoa funiki 1 chieu 9000btu hsc09mmc
5,150,000 ₫
4,450,000 ₫
-15%
dieu hoa funiki 1 chieu 12000btu hsc12mmc
7,250,000 ₫
5,950,000 ₫
-21%
dieu hoa funiki 1 chieu 24000btu sc24mmc
12,400,000 ₫
11,550,000 ₫
-7%
dieu hoa funiki 2 chieu 9000btu sh09mmc
5,600,000 ₫
5,100,000 ₫
-9%
dieu hoa funiki 2 chieu 12000btu sh12mmc
7,850,000 ₫
6,750,000 ₫
-16%
dieu hoa funiki 2 chieu 24000btu sh24mmc
14,550,000 ₫
12,850,000 ₫
-13%
dieu hoa funiki 1 chieu 9000btu sc09mmc
5,650,000 ₫
4,500,000 ₫
-25%
dieu hoa funiki 1 chieu 12000btu sc12mmc
7,150,000 ₫
6,000,000 ₫
-19%
dieu hoa funiki 1 chieu 18000btu hsc18mmc
9,350,000 ₫
9,000,000 ₫
-3%
dieu hoa funiki 1 chieu 24000btu hsc24mmc
12,050,000 ₫
11,650,000 ₫
-3%