Danh mục sản phẩm

557x385-banner-web-SAMSUNG-TET

Điều Hoà Thành An      Điều hòa Kendo
dieu-hoa-kendo-1-chieu-KDW-c0091tt
5,750,000 ₫
5,450,000 ₫
-5%
dieu hoa kendo 1 chieu KDW-c012tt
7,250,000 ₫
7,100,000 ₫
-2%
dieu hoa kendo 1 chieu 18000 btu KDW-c018tt
10,250,000 ₫
10,350,000 ₫
-0%
dieu hoa kendo 1 chieu 24000 btu KDW-c024tt
13,350,000 ₫
14,100,000 ₫
--5%
dieu hoa kendo 2 chieu 18000 btu KDW-h018tt
6,550,000 ₫
6,100,000 ₫
-7%
dieu hoa kendo 2 chieu 12000 btu KDW-h012tt
8,250,000 ₫
7,750,000 ₫
-6%
dieu hoa kendo 2 chieu 18'000 btu KDW-h018tt
11,400,000 ₫
10,950,000 ₫
-4%
dieu hoa kendo 2 chieu 28000 btu KDW-h028tt
15,400,000 ₫
14,950,000 ₫
-3%